Om mig

Musikken har været min følgesvend igennem hele livet. Først som udøvende musiker i forskellige orkestre, lyddesigner, og senere som musikterapeut. Jeg arbejder som musikterapeut i Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Syddanmark, hvor jeg kombinerer min erfaring som musikterapeut og sygeplejerske og har gjort dette siden 2016.

Mine kompetencer

  • Jeg er kvalificeret til at varetage behandlings- og udviklingsarbejde i specialpædagogisk og psykiatrisk regi.
  • Jeg har kompetence til konsulent-, supervisions- og rådgivningsarbejde i social- og sundhedssektoren og i den private sektor.
  • Jeg tilbyder musikterapi til mennesker der ønsker personlig udvikling.
  • Jeg tilbyder musikterapi til mennesker med psykiatriske diagnoser.

Jeg har altid haft en særlig interesse i at begribe, hvordan musikken kan spille en central rolle i at fremkalde specifikke minder, som er sammensat af tid, sted og følelser. Indtil videre har jeg fundet vished i den norske professor i musikterapi Even Ruud, som mener at musikoplevelser tager bolig i kroppen og følger os igennem livet. Jeg er derudover tilhænger af det konstruktivistiske musiksyn, som den danske professor emeritus i musikterapi, Lars Ole Bonde, beskriver i sin bog, Musik og Menneske: 
” mening i musikken er ikke nedlagt i musikken selv, men opstår i mødet mellem musikken og lytteren. Musik er et æstetisk fænomen, men musikkens æstetiske komponenter er beslægtet med og deler kvaliteter med grundlæggende menneskelige erfaringer, og disse er altid præget af den sociale og kulturelle kontekst.” (Bonde, 2009, s. 17)
Jeg mener det æstetiske fænomen er subjektivt og alle mennesker kan sanse musikken på flere niveauer. Musikken fremkalder resonans i det enkelte menneske, men dette varierer ud fra den sociale og kulturelle baggrund i mødet med musikken. Og netop i mødet med musikken er det vigtigt at forstå og begrebsliggøre de fænomener og kvaliteter klienten møder.

Har du interesse i at vide mere om mit musikterapeutiske arbejde, så tøv ikke med at kontakte mig. 

Med venlig hilsen 
Mark Arge Egebjerg
Cand.mag i musikterapi & sygeplejerske. 
CVR. nr. 43734660