På denne side kan du finde mere information om: 

Hvad er musikterapi?
Forløb og priser.
Musikterapiuddannelse & forskning. 

Hvad er musikterapi?

Musikterapi er en videnskabeligt funderet behandlingsform som tager udgangspunkt i musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation. Musikken anvendes i en proces der har til hensigt at støtte og fremme f.eks. kommunikation, personlig udvikling, dannelse af relationer, læring, genoptræning, fysisk stimulation, afspænding - samt følelsesmæssige oplevelser, udtryk og erkendelser (Dansk musikterapeut forening, 2023).

Musikterapi kombinerer musik og samtale
Musikterapi egner sig til at udtrykke følelser og stemninger og kan være med til at åbne op for det, der er svært at tale om. Dette kan især være nyttigt for personer, der har vanskeligt ved gennem samtale at undersøge, forstå og ændre deres situation og tilstand. Musikterapi kan foregå individuelt eller i mindre grupper. Den enkelte klient behøves ikke at have musikalske forkundskaber. Med andre ord behøver man ikke kunne spille på et instrument eller synge, man skal blot have et ønske om at blive bedre til at udtrykke sig og opbygge en tryg relation.

Hvordan foregår musikterapi?
Når en klient starter i musikterapi hos mig, arbejder vi med at sanse musikken på flere niveauer. Musik skaber ofte resonans i krop og sind, som kan være en central rolle i at fremkalde specifikke minder, som er sammensat af tid, sted og følelser. Igennem musikterapi og samtale hjælper jeg mine klienter til at forstå og begrebsliggøre fænomener og kvaliteter, som de møder i terapien. Musik kan anvendes til at udtrykke det, man ikke kan sige. Det kan være i form at et nummer, der lyttes til, eller i form af, at terapeut og klient spiller sammen. Musik aktiverer os, og når vi spiller og anvender instrumenter, er der mulighed for at mødes, spille sammen og ”lyde” sammen. Sådanne oplevelser kan fremme en god og tryg terapeutisk alliance. Når klienten er blevet fortrolig med terapeuten og kender metoden, anvendes musikterapi til at mindske psykisk ubehag og opøve og udvikle evnen til at forstå og mærke sig selv og andre. Når mine klienter opstarter i et forløb med musikterapi, bliver der formuleret nogle individuelle mål for forløbet. 

Eksempler på hvilke mål, der arbejdes med i musikterapien

 • At kunne mærke sig selv og sin krop bedre eller på en anden måde.
 • At komme i kontakt med sine følelser og give dem et udtryk.
 • At lære noget nyt om sig selv gennem musikoplevelser.
 • At udvikle nye måder at kommunikere med omverdenen på.
 • At få et frirum i en svær tid.
 • At få et frirum med fokus på resurser.
Etiske principper
Som medlem af Dansk Musikterapeutforening er jeg forpligtet til at overholde et sæt af etiske principper. Det betyder at jeg har tavshedspligt og kun anvender metoder, som er afstemt efter den enkeltes evner, behov og fremfor alt den enkeltes tilstand.

Forløb & priser

Individuelle forløb
I musikterapi tilrettelægges de musikalske aktiviteter efter behandlingens formål. Dette påvirker således også hvor langt dit forløb vil være. Dog skal du påregne et individuelt forløb oftest er mellem 12-30 sessioner. 

Gruppeforløb
Via gruppeterapi får du mulighed for at blive en del af et fællesskab og skabe en dybere forståelse af egne og andres følelser og reaktioner. Gennem samtaler og musikterapi udvikles forståelse og nye handlemuligheder med andre, der befinder sig i en lignende situation som dig. I større gruppeforløb arbejder jeg sammen med en psykoterapeut, som kan bidrage til den terapeutiske proces. I et gruppeforløb arbejdes der altid med et fælles tema, som aftales inden opstart. Et af disse temaer kan være:
 • At forebygge stress og udbrændthed.
 • At reducere social angst.
 • At styrke evnen til at tage imod støtte og omsorg. 
 • At styrke identitetsfølelse og selvværd.
 • At opleve indre ro og fokuseret opmærksomhed.
Priser
Individuel musikterapi: 1.000 kr. pr. session + evt. transportudgifter.
Gruppeterapi: Pris aftales. 

Afbud forventes meddelt senest 24 timer før vores aftale. Ved udeblivelse eller for sent afbud må påregnes gebyr på 500 kroner