Foredrag

Med udgangspunkt i musikkens evne til at skabe bro mellem krop, sind og ånd holder jeg tankevækkende og inspirerende foredrag om musikkens positive effekt på mennesker. Jeg holder foredrag med følgende overskrifter: 

Musik som resurse og musikterapi som behandlingsform
Her giver jeg en generel indføring i musikpsykologi og de resurser, som musikken kan bidrage til. Jeg fortæller om musikterapiens muligheder, hvad det kan bruges til og hvordan det virker. 

Musikterapi i børne- og ungdomspsykiatrien
Jeg fortæller om mit primære musikterapeutiske arbejde, som foregår med unge mennesker i alderen 13-19 år. Oftest er mine klienter i den debuterende fase af deres psykiske lidelse, hvilket betyder at de enten er under udredning eller har fået en diagnose indenfor en lille årrække. De psykiske lidelser kan være bipolar, personlighedsforstyrrelse, angst, PTSD, depression og lidelser inden for psykosespektret. Dertil kæmper klienterne oftest med selvskadende adfærd, selvmordstanker og frygten for at miste sig selv til psykisk sygdom.

Jeg fortæller om gruppeterapi og musikkens betydning for selvregulering, som former det terapeutiske rum. Jeg fortæller om forebyggelse af tvang, som også har været fokus under mit tidligere arbejde som sygeplejerske. Igennem foredraget indrages publikum i forskellige musikterapeutiske metoder, som jeg benytter i psykiatrien.

Kropsrejse og musikrejse 

I dette foredrag giver jeg et indblik i receptiv musikterapi, hvor fokus er kropsafspænding (kropsrejse) og stimulering af indre billeder (musikrejse). Foredraget afrundes med en praksisøvelse, hvor publikum prøver kropsrejse og musikrejse.  

Alle foredrag kan tilpasses efter jeres behov. Desuden er der mulighed for at afrunde foredraget med en koncert med min musikalske duo: Når ord ikke er nok.